Když systém zafunguje ...

St 1.března 2017

Systémový boj s nedodržováním rychlosti ve Francii zachránil tisíce životů.

V roce 2001 zemřelo ve Francii při dopravních nehodách 134 osob na milion obyvatel. To bylo výrazně více než v Německu (tam zemřelo 85 lidí na milion obyvatel) či Velké Británii (61 mrtvých na milion obyvatel), bylo to i vysoko nad průměrem států Evropské unie (112 obětí na milion obyvatel). A bylo to i více než v České republice, kde v daném roce zahynulo na silnicích 130 lidí na milion obyvatel. Jednou z příčin tohoto neutěšeného stavu bylo nedodržování stanovených rychlostních limitů. V roce 2002 proto francouzská vláda představila veřejnosti komplexní program spočívající v rozmístění kamer k automatické detekci těch, kdo překračují rychlost, současně oznámila zpřísnění sankcí pro hříšníky. Francouzi byli současně informováni o tom, jak nebezpečná může nepřiměřená rychlost být, což umožnilo získat jejich podporu pro plánovaná opatření. První radary byly instalovány v listopadu 2003 a do roku 2010 jich bylo rozmístěno celkem 2 756 – 1 823 stacionárních a 933 mobilních. Fixní zařízení byla rozmístěna v místech s vysokým výskytem závažných nehod či tam, kde byla často rychlost jízdy nebezpečně překračována. Naopak mobilní radary začali policisté důsledně používat při své každodenní činnosti.

Vyhodnocení efektivity tohoto dozajista ambiciózního opatření bylo více než pozitivní. Od listopadu 2003 do prosince 2010 bylo zachráněno zhruba 15 000 lidských životů a dalších 62 000 lidí nebylo zbytečně zraněno. Ve srovnání s rokem 2001 v roce 2010 výrazně poklesl i počet mrtvých na milion obyvatel, a to na 62 (necelou polovinu oproti roku 2001), což odpovídalo průměru Evropské unie. Česká republika v daném roce dosáhla již výrazně horšího výsledku – 76 mrtvých na milion obyvatel…

^