Organizace spojených národů vyhlásila na týden od 8. do 14. května Celosvětový týden bezpečnosti silničního provozu

Po 8.května 2017

Jak zaznělo na tiskové konferenci konané 2. května v Praze, na celém světě zemře každoročně 1 250 000 lidí při dopravních nehodách, dalších až 50 000 000 je zraněno. S dopravní nehodovostí se pojí též enormní celospolečenské ztráty, které v jednotlivých zemích mohou dosáhnout 3 až 5 procent hrubého domácího produktu. Jedním z významných faktorů přispívajících k výskytu tragických nehod je nepřiměřená rychlost jízdy. Ta má v ekonomicky rozvinutých zemích na svědomí každou třetí, v rozvojových státech dokonce každou druhou oběť dopravních nehod.

Proto Organizace spojených národů zasvětila letošní – v pořadí již čtvrtý - Celosvětový týden bezpečnosti silničního provozu boji proti překračování stanovených rychlostních limitů a nepřiměřené rychlosti jízdy. Kampaň oslovila celý svět. Připojila se i Česká republika, a to prostřednictvím aktivit zastřešených Týmem silniční bezpečnosti, Kanceláří Světové zdravotnické organizace v České republice, Ministerstvem dopravy i jeho samostatným oddělením BESIP, Policií České republiky, Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., a Svazem měst a obcí.

Přednášející a příspěvky přednesené na tiskové konferenci (Všechny prezentace ke stažení ZDE)

Roman Budský (Tým silniční bezpečnosti): Svět a problematika nehod z důvodu nedodržování rychlostních limitů a nepřiměřené rychlosti jízdy. Základní fakta o vlivu rychlosti na riziko vzniku smrtelné dopravní nehody. Doporučení OSN, na které oblasti zaměřit pozornost, aby došlo ke snižování počtu obětí nehod z důvodu nepřiměřené rychlosti jízdy. Kampaně a aktivity Týmu silniční bezpečnosti zaměřené na prevenci nehod z důvodu nepřiměřené rychlosti jízdy

Tomáš Lerch (ředitel služby dopravní policie): Nehodovost z důvodu překračování rychlostních limitů a nepřiměřené rychlosti jízdy v ČR. Poznatky získané na základě evropské akce TISPOL. Dlouhodobé preventivní aktivity

Jindřich Frič (ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i.): Vnímání a realita rychlostního chování v ČR

Martin Farář (vedoucí Samostatného oddělení BESIP MD): Plánované preventivní aktivity BESIP zaměřené na prevenci nehod z důvodu nepřiměřené rychlosti

^